Telefoon: 0515-469696

Historie


De schepen van De Klassieke Rederij hebben een rijke historie.
De skûtsjes werden vroeger gebruikt als vrachtschepen waarmee grondstoffen en vee werden vervoerd. Feitelijk waren het de binnenvaartschepen van toen. De salonboten werden vroeger gebruikt voor de Adel. De Adel ging met de salonboot naar de kerk of liet zich ter recreatie rondvaren in het eigen schip.

Skûtsje Historie

Skûtsjes zijn snel zeilende vrachtschepen. Het prototype is in de jaren 1855-1860 in hout ontwikkeld voor het vervoer van terpmodder over ondiep, bochtig en soms nauw water.

Vanaf 1889 (Barkmeijer, Sneek) zijn ze in ijzer gebouwd. Het laatste liep in 1933 bij Draaisma Franeker van de helling. Sinds 1910 overheersten deze ijzeren skûtsjes in het hardzeilen voor vracht- en beurtschepen.

De historie van het Friese skûtsje is nauw verweven met de Friese economie, de infrastructuur, de scheepsbouw en het sociaal-culturele leven. Schippers leven en leefden met één been op het land en het andere op het water. Ze speelden in op maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Skûtsje historie

De kwaliteit van hun vaarwegen, de infrastructuur, werd in de noordelijke provincies voornamelijk bepaald door overheden, waterschappen en particuliere ondernemers. In dat krachtenveld moesten ze hun weg zien te vinden. De skûtsjes zijn na hun verdienste als vrachtschepen veel gebruikt om woonarken op te bouwen. Vandaag de dag zijn skûtsjes schepen van particulieren of stichtingen die er mee wedstrijdzeilen. Ook worden ze om vaak de onderhoudskosten te drukken gebruikt voor uitjes voor bedrijven en familie.

Meer interesse in de skûtsje historie? Kijk dan op www.skutsjehistorie.nl

Geschiedenis van salonklipper LibelleSalonboot Libelle

In 1910 heeft de heer van Aardenne opdracht gegeven tot het bouwen van een salonklipper voor privé en zakelijke doeleinden.

De toekomstige Libelle is gebouwd bij de gebroeders Boot te Leiderdorp en in de vaart gebracht in 1910. De lengte van het schip bedraagt 19.00 meter over de stevens bij een breedte van 3.30. Het schip is gebouwd in stal, waarbij houtwerk voor de details zorgde.

De Libelle werd het eerste ‘moterjachtschip’ van de familie Goudriaan en werd gevaren door een schipper en matroos. Met name het privé gebruik van het schip was toentertijd buitengewoon. Recreatie op het water werd als een luxe ervaren. Middels het Scheepvaartregister is bekend dat het schip in 1915 is doorverkocht aan de heer Jansen en in 1919 wederom is doorverkocht aan de heer Engelberts.

Libelle historie

Vanaf dit moment is er geen officiële geschiedschrijving meer te vinden tot een scheepswerf in Harlingen in 1990 het schip in zwaar verwaarloosde toestand doorverkocht aan de heer Mos te Enkhuizen. De heer Mos is degen aan de restauratie begonnen en heeft de romp gerestaureerd en het schip voorzien van motor en boegschroef.

In 1996 is de Libelle aangekocht door de heren Brundel en Slagt met het doel het schip weer in oorspronkelijke staat in de vaart te brengen. Met deze restauratie is in het voorjaar van 1999 aangevangen, compleet in eigen regie. De restauratie van de salonboot ‘La Reine’, die sinds 1997 in Amsterdam vaart en haar ligplaats bij het Amstel Hotel heeft gevonden, was mede oorzaak van deze datum van renovatie.Een tweede zwaarwegende reden was de begeleiding van de Commissie Historische Schepen bij het ontwerp van de restauratie.

Het voornaamste struikelblok vormde het gemis aan historisch beeldmateriaal voor de beoordeling van de authentieke renovatie. Uiteindelijk is een originele foto in Belgie bij mevrouw Goudriaan, een nazaat van de originele eigenaar, gevonden waarna groenlicht gegeven werd voor de restauratie.

In 1999 is begonnen met de complete restauratie en de terugbouw naar de oorspronkelijke vorm, voornamelijk qua uiterlijk. Uiteraard ook de Scheepvaart inspectie haar eisen, met name op het gebied van veiligheid en milieu Ten behoeve van het moderne comfort is verlichting aangebracht en is de Libelle voorzien van een toilet, centrale verwarming en een complete kombuis. Het interieur is in klassieke stijl uitgevoerd, met mahonie en donkerblauwe maritieme bekleding.

Op 18 juli 2000 wordt schip herdoopt in Amsterdam door (toenmalig) minister Jorritsma. Met haar klassiek elegante lijnen, haar fraaie interieur en het eerherstel van haar oorspronkelijke naam ‘Libelle’ zal zij een schitterende toevoeging zijn aan de vloot traditionele schepen, die ons land toch al rijk is.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor dit arrangement

Boek nu uw leuke dagje uit met vrienden, familie, collega’s of mede zeilfanaten!